+31648253387

Dots …

Hoe ga je om met je leven als ineens blijkt dat je leven hier op aarde misschien wel veel korter duurt dan je dacht?
Want wie weet hoe kort die tijd eigenlijk is? En wat doe je in die tijd? Dat heeft mij door mijn ziekte de afgelopen jaren veel bezig gehouden.

Voor mij is muziek een middel om mijn gedachten te ordenen en mijn emoties een plek te geven.
Ik componeerde stukken op zowel contrabas als gitaar die mijn innerlijke wereld weerspiegelen. Deze composities schreef ik op, waarna ik ze voorlegde aan      muzikanten die ik bewonder vanwege hun muzikaliteit en hun kijk op het leven. …

Elk nummer vertelt nu een verhaal – soms over de spanning bij een medische scan, soms over de opluchting van een positieve uitslag,
soms over de dieptepunten van mijn gezondheidsreis, en soms simpelweg over de liefde voor mijn dierbaren om mij heen.

Met dankbaarheid kijk ik terug op de samenwerking met de getalenteerde muzikanten; Tessa Zoutendijk op viool, Dion Nijland op contrabas,
Yonga Sun op drums en Clemens Horn op harmonium en natuurlijk Rogier Grosman, die alles prachtig heeft opgenomen.
Dit album is een emotioneel dagboek, een eerbetoon aan het leven en de mensen die het zo waardevol maken. …

Dots …

How do you deal with your life when suddenly it turns out that your life here on earth may be much shorter than you thought?
Because who knows how short that time actually is? And what do you do in that time? These questions have occupied my mind a lot over the past years due to my illness.

For me, music is a means to organize my thoughts and give my emotions a place. I composed pieces on both double bass and guitar that reflect my inner world.

I wrote down these compositions, after which I presented them to musicians whom I admire for their musicality and their perspective on life. … Each piece now tells a story – sometimes about the tension during a medical scan, sometimes about the relief of a positive result, sometimes about the lows of my health journey, and sometimes simply about the love for my loved ones around me.

With gratitude, I look back on the collaboration with the talented musicians; Tessa Zoutendijk on violin, Dion Nijland on double bass, Yonga Sun on drums, and Clemens Horn on harmonium, and of course Rogier Grosman, who beautifully recorded everything. This album is an emotional diary, a tribute to life and the people who make it so valuable. …